Descriere Proiect

“Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021” – cod PNP003

Proiectul face parte din obiectivul PA16 privind „integritatea și responsabilitatea administrației publice îmbunătățite

Se încadrează în domeniile de sprijin „Consolidarea capacității instituționale” și „Guvern responsabil, incluziv și transparent”, și abordează următoarele măsuri sugerate în Cartea albastră: consolidarea capacităților și dezvoltarea competențelor la toate nivelurile administrației publice și sprijin pentru programele de reformă a administrației publice, cu accent pe consolidarea bunei guvernări, a instituțiilor democratice, a transparenței și a prevenirii corupției.

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Justiției și Autoritatea pentru Digitalizarea României

Implementează proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, care are ca scop creșterea capacității de coordonare la centrul guvernului prin abordarea coerentă și structurată a agendei publice de reforme guvernamentale.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €

„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și dezvoltă cinci componente: centrul de guvernare, guvernare deschisă, guvernare digitală, integritate și inovare în sectorul public.

Sari la conținut